SEGMENTOVÉ OBKLADY

Segmentové obklady jsou jednotlivé kamenné pásky zručné spojené do větších celků – segmentů, což ulehčuje montáž obkladu. Zároveň však není nijak porušena celistvost výsledného vzhledu. K plošným dílům jsou dodávány i rohové kusy, které podtrhují kompaktnost obkládané plochy. Segmentové obklady z přírodního kamene jsou kvalitní a nikoliv drahou variantou obložení v interiéru i exteriéru.

RUSTIKÁLNÍ SEGMENTOVÉ OBKLADY / EXTERIÉROVÉ

Tloušťka: do 3,5 cm
Rozměr: plošný díl cca. 20 x 58 cm, rohový díl cca. 20 x 15 + 35 cm

BŘIDLICE MULTICOLOR

YELLOW RUSTIC / GREY RUSTIC / BLACK RUSTIC STONE