KATALOG MATERIÁLŮ

Vhodnou surovinou pro kamenické zpracování jsou všechny druhy pevných hornin magmatického, sedimentárního i metamorfního původu, které svými vlastnostmi vyhovují buď pro hrubou kamenickou výrobu (obrubníky, krajníky, dlažební kostky, stavební bloky apod.) nebo pro ušlechtilou výrobu (broušené a leštěné kamenické výrobky, kamenosochařské práce).

Určující pro hrubou kamenickou výrobu je složení a vlastnosti horniny, její struktura a textura, blokovitost, druhotné přeměny a další. U suroviny pro ušlechtilou výrobu se hodnotí především blokovitost, vzhled, barevnost (kresba), leštitelnost a trvanlivost horniny. Finální povrch přírodního kamene se dosahuje řezáním, broušením, leštěním, pemrlováním, opalováním, kanelováním, špicováním, trýskáním a trháním.